FAQ

Odpovídáme na nejčastější dotazy:

Realitní kancelář ano či ne?

Koupit či prodat nemovitost se na první pohled může zdát jako jednoduchá záležitost bez velkého rizika. Realitní kancelář vám pomůže:

 • s orientací ceny nemovitosti dané velikosti v příslušné lokalitě
 • s inzercí a prohlídkami nemovitosti
 • s vyjednáním konečné ceny nemovitosti a podmínkách prodeje, koupě či pronájmu
 • s právním servisem
 • s jednáním s bankami i katastrálním úřadem
 • s daňovými aspekty obchodu
 • s předáním nemovitosti a vypořádáním finančních prostředků
 • s jednáním s dodavateli energií

Je lepší oslovit jednu nebo více realitních kanceláří?

Jednoznačně doporučujeme uzavřít smlouvu o výhradním zastoupení, resp. smlouvu, kdy svoji nemovitost budete prodávat výhradně prostřednictvím jedné realitní kanceláře, nikoli více zprostředkovateli. Představa, že více zprostředkovatelů Vám prodá či pronajme nemovitost rychleji, či výhodněji, je mylná. (Prodáváte-li například auto prostřednictvím autobazaru, můžete tak učinit jen přes jeden autobazar.) U výhradní smlouvy je pověřená realitní kancelář mnohem více motivována vynaložit maximální úsilí při hledání zájemce o koupi či pronájem. U potenciálních zájemců vypadá výhradní nabídka zajímavěji – nemá ji jiná realitní kancelář, na zájemce působí důvěryhodněji.

Provize realitní kanceláři? 

Neexistuje žádný cenový předpis, který by určoval výši odměny za zprostředkování realitní kanceláří. Provizí se rozumí odměna za zprostředkování prodeje (koupě) nemovitosti a její výše je dána předchozí vzájemnou dohodou zakotvenou ve zprostředkovatelské smlouvě. Záleží na dohodě, je-li účtována prodávajícímu, kupujícímu nebo oběma stranám.

Kdo hradí poplatky pro vklad do katastru nemovitostí?

Za podání každého návrhu na vklad se vybírá správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně katastrálního úřadu při podání návrhu na vklad nebo kolkovými známkami. Záleží na dohodě, je-li poplatníkem prodávající nebo kupující.

Jaké jsou lhůty katastr. úřadu pro vyřízení podaného návrhu na vklad?

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů. Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba. Vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu provede katastrální úřad bez zbytečného odkladu od povolení vkladu.

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? Jaká je sazba daně?

Od 1.11.2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující. Daň činí 4% z ceny vyšší (cena sjednaná vs. cena zjištěná). Od daně je osvobozen první úplatný převod vlastnictví.

Musím mít při prodeji (pronájmu) nemovitosti vypracovaný PENB?

Vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni při prodeji budovy nebo její ucelené části zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti. Zároveň jsou povinni při prodeji nebo při pronájmu budovy, resp. její ucelené části, zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech. Tuto povinnost mají i v případě při pronájmu budovy, od 1. ledna 2016 pak i při pronájmu ucelené části budovy (ucelenou částí budovy se rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena). Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Jinak řečeno, společenství vlastníků jednotek zajistí zpracování PENB a ten pak mohou používat všichni vlastníci. Naše společnost zajišťuje vypracování PENB.

Jak na hypotéku?

Nejlepší hypotéku lze získat jen srovnáním všech hypotečních produktů na trhu. Od roku 1997 jsme zprostředkovali stovky smluv, tudíž naše pozice při vyjednávání s bankovními institucemi Vám zajistí vždy lepší nabídku. Rádi Vám pomůžeme:

 • s analýzou Vašich možností
 • s výběrem možností a způsobu financování
 • s přípravou dokumentů pro úvěr
 • s komunikací s bankou
 • s podáním návrhu na vklad zástavního práva na katastrální úřad
 • přijďte k nám s konkrétní nabídkou a my Vám zajistíme lepší