Oceňování nemovitostí

Zajistíme pro Vás odhady naším soudním znalcem z oboru oceňování nemovitostí.

  • oceňování nemovitostí a pozemků podle zákona o oceňování majetku při dědictví, prodeji, darování apod.
  • oceňování nemovitostí pro zástavní účely stanovení tržní ceny pro banky a organizace, které nemají své smluvní znalce
  • stanovení tržní ceny nemovitostí i pro účely vyřízení pozůstalostních řízení